MS PROJECT VIDEREGÅENDE | AVANSERT | BCWS | BCWP | ACWP | SPI | CPI  | EV 

Dette er kurset for deg ønsker å gå dypere i MS Project og som har vært ute en vinternatt før. På dette kurset vil du lære mer om opprinnelig plan (baseline), Earned value management (EVM) og kritiske aktiviteter (Kritisk linje). Vi kjører selvfølgelig også grunnkurs eller tilpassede kurs i MS Project. Dette er et kurs som passer for byggherre, prosjektleder eller anleggsleder. Vi kjører flate priser på bedriftsinterne kurs. En pris - uansett antall kursdeltakere.

Alle kursdeltakere som deltar på våre 1 dags eller 2 dags kurs får automatisk tilgang til vår dokumentasjonsportal samt fri telefon- og eposthjelp 24/7 med svargaranti.

Kursvarighet MS Project Videregående: 1 dag

Vil du vite mer?
Kontakt Stein Milward - stein@milward.no - +47 957 39 400

 • Innstillinger og oppsett av MS Project
 • Teknikker for å komprimere den kritiske banen
 • Fast track vs. Crash av kritisk linje
 • Visuelle rapporter i MS Project (Fordeler og begrensninger)
 • Earned Value Management (Inntjent verdi) i prosjektet
 • Kalkulerte felter i MS Project basert på ressurser i MS Project
 • Ytelse i prosjektet: BCWS, BCWP, ACWP, SPI, CPI felter og automatisk kalkulasjon
 • S-linjer og akkumulering
 • Kritisk linje i MS Project - Teori og virkelighet
 • Ting du aldri må gjøre i MS Project (Teknisk korrupsjon av plan)
 • Flyt og slakk - Hvordan håndtere dette effektivt
 • Tips og triks