KURS | MS PROJECT | PROJECT ONLINE | EXCEL

Norges beste kurs i Norge - Oslo - Østlandet - Trøndelag - Vestlandet

Vi kjører praktiske kurs som styrer prosjekter, avdeling eller bedrift inn mot beste praksis, smarte og raske metoder. Vi kjører nettkurs over Teams og Zoom.
Dette gir deg løsninger du øyeblikkelig kan ta i bruk! Vi gir fri og gratis support i 1 år.
Vi gjør oppmerksom på at dette kurset gjelder alle bransjer og kan tilpasses.
Vi kjører flate priser på bedriftsinterne kurs. En pris - uansett antall kursdeltakere.

Vil du vite mer om kurs og konsulent?
Kontakt Stein Milward – stein@milward.no – +47 957 39 400 - Oslo - Norway
Linkedin: Stein Milward

MS PROJECT FOR ALLE BRANSJER - AGENDA

Innstillinger i MS Project som gir deg kontroll
Logisk rekkefølge på aktiviteter i prosjektet
Soneplanlegging | LEAN | PRINCE - Hvordan og hvorfor
Koblinger som viser deg årsak og konsekvens av forsinkelser og forseringer
Hva er dynamisk planlegging og hvorfor du ikke skal gå i fellen
Tema datoer - Hvorfor du ikke skal tukle med datoer
Hvordan  MS Project er konstruert for å vise deg hvor du er i prosjektet
Baseline/Opprinnelig plan - Måle avvik mellom avtalt/forpliktet plan og faktisk plan i drift
Komprimering av plan - Parallelle, Overlappende og Avslutt start koblinger
Egendefinerte felter som gir deg kontroll i MS Project
Delplaner og kommunikasjon i prosjektet - Milepælsplaner, fagplaner, fokus på gjenstående aktiviteter i prosjektet
Byggherreforskriften - Formelle krav i planen | SJA | Endringsordre | Slakk og flyt
Utskrift, PDF og A3
Tips og triks fra kursleder
5 hurtigtaster som gir deg kontroll i MS Project - Glem alle knappene!

Vil du vite mer om kurs og konsulent?

Kontakt: Stein Milward - stein@milward.no - 957 39 400
Linkedin: Stein Milward

Se mer: Tilbake til hovedside

Kurs | Oslo | Bergen | Trondheim | Tromsø | Hamar | Lillehammer | Kristiansand | Stavanger | Bodø | Hønefoss | Gjøvik | Voss | Stockholm | København