KURS | MS PROJECT | PROJECT ONLINE | EXCEL

Norges beste kurs - Nord-Norge - Østlandet - Trøndelag - Vestlandet

Vi kjører praktiske kurs som styrer prosjekter, avdeling eller bedrift inn mot beste praksis, smarte og raske metoder.
Dette gir deg løsninger du øyeblikkelig kan ta i bruk! Vi gir fri og gratis support i 1 år.
Vi gjør oppmerksom på at dette kurset gjelder alle bransjer og kan tilpasses.
Vi kjører flate priser på bedriftsinterne kurs. En pris - uansett antall kursdeltakere.

Vil du vite mer om kurs og konsulent?
Kontakt Stein Milward – stein@milward.no – +47 957 39 400 - Oslo - Norway
Linkedin: Stein Milward

MS PROJECT FOR BYGG OG ANLEGG - AGENDA

Innstillinger i MS Project som gir deg kontroll
Logisk rekkefølge på aktiviteter i prosjektet
Soneplanlegging | LEAN | PRINCE - Hvordan og hvorfor
Koblinger som viser deg årsak og konsekvens av forsinkelser og forseringer
Hva er dynamisk planlegging og hvorfor du ikke skal gå i fellen
Tema datoer - Hvorfor du ikke skal tukle med datoer
Hvordan  MS Project er konstruert for å vise deg hvor du er i prosjektet
Baseline/Opprinnelig plan - Måle avvik mellom avtalt/forpliktet plan og faktisk plan i drift
Komprimering av plan - Parallelle, Overlappende og Avslutt start koblinger
Egendefinerte felter som gir deg kontroll i MS Project
Delplaner og kommunikasjon i prosjektet - Milepælsplaner, fagplaner, fokus på gjenstående aktiviteter i prosjektet
Byggherreforskriften - Formelle krav i planen | SJA | Endringsordre | Slakk og flyt
Utskrift, PDF og A3
Tips og triks fra kursleder
5 hurtigtaster som gir deg kontroll i MS Project - Glem alle knappene!

Vil du vite mer om kurs og konsulent?

Kontakt: Stein Milward - stein@milward.no - 957 39 400
Linkedin: Stein Milward

Oppgaver: Klikk her for oppgaver

Kurs | Oslo | Bergen | Trondheim | Tromsø | Hamar | Lillehammer | Kristiansand | Stavanger | Bodø | Hønefoss | Gjøvik | Voss | Stockholm | København