Om oss - ESSEGE - MILWARD

ESSEGE MILWARD - Et lite firma med store kunder

I 1996 traff Kjetil Steen Solberg og Stein Milward hverandre, som i dag er businesspartnere i ESSEGE. Raskt så de to at de hadde samme:

  • verdisyn
  • serviceoppfatning
  • kvalitetskrav
  • arbeidskapasitet
  • fleksibilitet til sine leveranser
  • de var like, men ulike på en slik måte at de utfylte hverandre.

Stein Milward og Kjetil Steen Solberg arbeidet sammen på flere store opplærings- og utviklingsprosjekter igjennom slutten av -90 tallet og fant til slutt ut at de skulle inngå et tettere samarbeid under samme firmanavn i 2001. Dette ble starten på det samarbeidet man i dag kan se.

Samarbeidet er i dag tett og vi leverer produkter av høy kvalitet innenfor de fleste IKT-områder, men særlig MS Project, SharePoint, Taxonomy, CRM, Samhandling, MS Project, Excel Power Pivot, MS Power BI, Excel Power Query, Excel Power View og Office generelt.

Stein og Kjetil er i dag rangert som noen av Norges fremste innenfor sine fagfelt og blir ofte hentet inn for å gjøre de vanskeligste, mest kompliserte og utfordrende oppgaver.

Fra 2005 til 2021 leverer ESSEGE opplæring og konsulenttjenester til flere av de største selskapene i Norge og Norden.

 

Stein Milward
ESSEGE - Avdeling Frogner
Gimle terrrasse 3
0264 OSLO

+47 957 39 400
Stein@milward.no

Stein Milward er alt en foredragsholder og kursleder bør være: Informerende, inspirerende, motiverende og samhandlende. Hans inkluderende undervisningsstil gjør at deltakerne setter stor pris på ham. Han ble kåret til årets ansatte av Nordea i 1986 og årets konsulent av XTRA Personell i 2000, samt årets bedriftskursleder av Norges største konferanseselskap i 2009 og 2010.

Han leverer i dag kurs og konsulenttjenester til Tekna, Nito, Metier, Forsvaret og hundrevis av egne kunder. Han er en problemløser som ser fra A til Å, har et godt blikk for totalsituasjoner og finner raskt gode løsninger. Han leverer både foredrag på 1,5 - 2 timer og lengre og mer inngående kurs over flere dager.

Stein Milward ble også tildelt prisen som årets IT-kursleder i 2010. Denne prisen går til Norges beste kursledere som underviser for å fremme ferdighetene blant norske arbeidstakere innen ulike IT-verktøy. Herunder er kursing i MS Project, Excel, Word, Powerpoint, SharePoint, Jobb smartere i Officepakken, Taxonomy og PowerPivot. Stein fikk også prisen som årets internkursleder i 2009. En pris som går til en person som er kåret ut i fra tilbakemeldinger på en serie interne opplæringsprogrammer hos ulike virksomheter i norsk arbeidsliv.

En mester i MS Project, Project Online, Samhandling, , Office 365 og Excel-analyse av ekstreme datamengder.

 

 

 

Kjetil Steen Solberg

Kjetil Steen Solberg
+47 906 48 031
Kjetil@essege.no

 

Kjetil Steen Solberg ble kåret til årets kursleder i 2007 av 15.000 kursdeltakere i Norge – gled deg til å møte denne dyktige kurslederen. Kjetil er valgt som kursleder på bakgrunn av sin ekstraordinære kunnskap innen data og de ulike IT-verktøyene.

Kjetil er kjent som en svært energisk og motiverende kursleder som ikke pakker inn godsakene, men går rett på sak og er direkte. Ble allerede i 1997 kåret til årets kursleder av International Institute of Research og ble kåret til Årets kursleder 2007.

Som prosjektleder og prosjektkoordinator er han motiverende, engasjerende og kjent for å få frem det beste i hver enkelt. Han er hyppig benyttet som profesjonell prosjektkoordinator på de største og mest kompliserte prosjekter i Norden.

Han har spesielt god tverrfaglig bransjeerfaring og kunnskap som strekker seg fra bygg og anlegg, gjennom transport og logistikk, farmasøytisk industri, jus, offentlig sektor, markedsføring, regnskap og økonomi m.fl. Ved bruk av denne kunnskapen har han utviklet en rekke kursprogram som effektiviserer og øker brukergraden og bevisstheten hos den enkelte bruker. Kjetil har de siste årene opparbeidet seg spesielt god kompentanse på CRM analyse.

Som prosjektleder og prosjektkoordinator har han utviklet et godt, grundig og gjennomarbeidet sett med ITIL-standarder for planlegging, milpælangivelse, risikovurdering og rapportering. Kjetil har også en omfattende produksjon av presentasjoner og er ofte brukt som teknisk konsulent ved store arrangementer i både inn og utland.

Kjetil har sin bakgrunn i store prosjekter, regnskapsoppfølging og forretningsutvikling.

Han har allsidig og bred erfaring innen alle typer organisasjoner.

En mester i CRM, Prosjektkoordinering, MS Project og Prosjektanalyse.

Meet the team